Prywatność

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

obowiązuje od 25.05.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dixi-Car S.A. z siedzibą w Raszynie pod adresem Al. Krakowska 24A, 05-090 Raszyn, zwana dalej Dixi-Car.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Dixi-Car umowy o świadczenie usług oferowanych przez Dixi-Car i wykonania zawartej przez Ciebie z Dixi-Car umowy o świadczenie usług oferowanych przez Dixi-Car, a także wykonania ciążących na Dixi-Car obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 3. Dixi-Car jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Dixi-Car umowy o świadczenie usług oferowanych przez Dixi-Car, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Dixi-Car działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Dixi-Car ciążącego na niej obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

 

Zasady prywatności obowiązujące do 24.05.2018

Jedynymi danymi osobowymi jakie gromadzi Dixi-Car SA w trybie online są dane dostarczone nam dobrowolnie przez użytkowników.

Jedynymi informacjami o użytkownikach, jakie gromadzi Dixi-Car SA w trybie online są informacje dostarczone nam przez użytkowników dobrowolnie. Tymi informacjami mogą być na przykład: nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz podobnego typu dane. Jeśli te informacje zostaną dostarczone na naszą stronę internetową, zobowiązujemy się wykorzystywać je wyłącznie po to, by skontaktować się z użytkownikiem w celu:

 • Przekazania mu informacji, o które prosił
 • Okazjonalnego przekazywania innych informacji dotyczących działalności Dixi-Car i jej usług, które sami uznamy za interesujące dla użytkownika.

 

Pliki Cookie

W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics i narzędzie Listy Remarketingowe Adwords, które śledzą ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Narzędzia te mogą zbierać dane nt. historii przeglądania stron przez użytkownika, ale nie są zbierane dane osobowe (imię, nazwisko, itp.). Informacje uzyskane przy użyciu tych narzędzi nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych, wyświetlania użytkownikowi reklam firmy Dixi-Car przez firmę Google i jej partnerów oraz polepszenia użyteczności witryny.

Dane osobowe, takie jak adres e-mail nie są gromadzone za pomocą plików cookies. Dixi-Car nie ujawnia nazw domen, ani zgromadzonych informacji żadnej stronie trzeciej, poza firmą Google i jej partnerami.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie:

 • Wyłącz obsługę plików cookie.
 • Aby tego dokonać, prosimy odwołać się do funkcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej.

 

Właściciel serwisu internetowego

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://dixi-car.pl jest firma Dixi-Car SA, al. Krakowska 24a, 05-090 Raszyn.

Warszawa

Radom



 

 

Podziel się:
Przejdź na górę strony Powrót do góry

 

 

Finał Wyprzedaży rocznika 2017. Ostatnie Ople od ręki w najlepszych cenach