Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało 14 kwietnia projekt zmian w systemie rejestracji pojazdów samochodowych i zaproponowało wprowadzenie do polskiego prawa prawie wszystkich propozycji, które w ubiegłym roku przedstawił Ministerstwu Związek Dealerów Samochodów.

Jest to przede wszystkim wprowadzenie stałego numeru rejestracyjnego przez cały okres użytkowania pojazdu, co zaoszczędzi czas i pieniądze  osoby nabywającej używany samochód, która nie będzie musiała już występować o nowe numery rejestracyjne.

Drugą przyjętą propozycją jest odmiejscowienie systemu rejestracji i tablic. Rejestracji samochodu będzie można dokonać u dowolnie wybranego przez siebie starosty na terenie całego kraju, a nie jak dotychczas  u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. Przy zakupie nowego samochodu zniesiony zostanie też niezwykle uciążliwy i bezsensowny wymóg tak zwanego „miękkiego dowodu” rejestracyjnego. Wydawany będzie od razu dowód ostateczny. To spowoduje, że rejestracji pojazdu będzie można dokonać dzięki jednej wizycie w urzędzie i w czasie kilkudziesięciu minut.

Trzecia niezwykle istotna proponowana zmiana –  dane o stanie licznika samochodu będą umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów, podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów. Ma to przede wszystkim ochronić kupujących auta używane od zakupu pojazdu, który ma „cofnięty licznik przebiegu”.