Ze względu na coraz większe obciążenia związane z pyłami i tlenkami azotu, w miastach oraz gminach coraz częściej wprowadza się regionalne zakazy ruchu. Podstawą zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z pyłu i tlenku azotu jest europejska dyrektywa w sprawie jakości powietrza 2008/50/WE, która weszła w życie 11.06.2008 r. 

W Niemczech od marca 2007 roku wprowadzone zostały tzw. strefy ekologiczne w celu ograniczenia emisji spalin. W wyznaczonych strefach mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy spalin potwierdzone tzw. nalepką ekologiczną z wpisanym nr rejestracyjnym samochodu. Aby uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności warto wcześniej zaopatrzyć się w taką plakietkę. Tereny szczególnie zagrożone pyłem muszą oznaczone są znakiem 270.1 jako strefy ochrony środowiska (niem.: Umweltzone). Znak dodatkowy będzie informować, które pojazdy (z jakimi kolorami plakietek) mogą wjeżdżać do danej strefy. Koniec strefy ochrony środowiska oznaczony będzie znakiem 270.2

Znaki ostrzegawcze o strefach ochrony środowiska (Umweltzone)

Znak 270.1

Znak dodatkowy do 270.1   Znak 270.2
Unwelt-zone Feinstaubverkehrsschild_UmweltzonenAnfang+Plakettenschild Umvelt-zone-end
początek strefy pojazdy dopuszczone do ruchu
w strefie

koniec strefy

 

Poniższe zdjęcie przedstawia strefę ekologiczną do której wjedzie pojazd tylko z zieloną naklejką
Strefa-zielona

Przekroczenie strefy bez ważnej nalepki ekologicznej skutkuje mandatem w wysokości 80,00-108,50 € nawet jeśli pojazd spełnia wymogi ekologiczne danej strefy. Wymogi posiadania naklejki na szybie obowiązuje wszsytskich bez wyjątku poruszających się samochodem osobowym, ciężarowym lub autobusem na terenie Niemiec

Plakietkiekologiczne

Rodzaje plakietek ekologicznych
W zależności od tego jaka jest czystość emisji spalin pojazdu wyróżnia się w tej chwili trzy rodzaje naklejek
zielona (upoważnia do wjazdu do każdej strefy ekologicznej)
żółta (od 2015 nie uprawnia do wjazdu do stref ekologicznych)
czerwona (od lipca 2014 nie uprawnia do wjazdu do stref ekologicznych)
czarna (zakaz wjazdu do stref ekologicznych)

Zgodnie z niemieckimi przepisami ekologicznymi poniższe pojazdy nie otrzymają ekologicznej nalepki:
Silnik Benzynowy/Gaz – zarejestrowany przed 01.01.1993 rokiem.
Silnik Diesel osobowy – zarejestrowany przed 01.01.1997
Silnik Diesel ciężarowy – zarejestrowany przed 01.10.1996

Gdzie można kupić nalepkę ekologiczną?
Na terenie Polski prawo do bezpośredniej dystrybucji niemieckich nalepek ekologicznych dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce posiada DEKRA Polska oraz Partnerzy DEKRA – Stacje Kontroli Pojazdów (SKP) i Partnerskie Biura Rzeczoznawcze DEKRA. Nalepkę ekologiczną na teren Niemiec można nabyć bezpośrednio w biurach DEKRA.

PLAKIETKA DATA PIERWSZEJ
REJESTRACJI
OSOBOWY
DATA PIERWSZEJ
REJESTRACJI
CIĘŻAROWY
NORMA
EURO
DIESEL
Czarna-plakietka-umweltzone przed
01.01.1997
przed
01.10.1996
EURO 1
+ STARSZE
Czerwona-plakietka-umweltzone  01.01.1997
do
31.12.2000
 01.10.1996
do
30.09.2001
 EURO 2
Żółta-plakietka-umweltzone   01.01.2001
do
31.12.2005
 01.10.2001
do
30.09.2006
EURO 3
Zielona-plakietka-umweltzone  od
01.01.2006
 od
01.10.2006
EURO 4
     BENZYNA
Czarna-plakietka-umweltzone  przed 01.01.1993 r. EURO 1 lub starsze
(bez katalizatora)
Zielona-plakietka-umweltzone  od 01.01.1993 r.  EURO 1 lub wyższa

 

Strefy niskiej emisji spalin w Niemczech (zielona nalepka)
Szczegółowy wykaz stref ekologicznych -> UMWELTZONELow Emission Zones in Germany