Podróż droga

      AUSTRIA                    BELGIA                  BUŁGARIA            CHORWACJA
AUSTRIA BELGIA CHORWACJA

 

 

       CZECHY                     DANIA                      ESTONIA                 FRANCJA
CZECHY ESTONIA

 

 

       GRECJA                  HISZPANIA              HOLANDIA                IRLANDIA

 

 

         LITWA                      ŁOTWA                      NIEMCY                   RUMUNIA

 

 

    SŁOWACJA           SZWAJCARIA                WĘGRY          WIELKA BRYTANIA
SZWAJCARIA

 

 

WŁOCHY
WŁOCHY