• azot znacznie zwiększa żywotność opony, bo wydłuża czas stałego ciśnienia w oponie (w oponie napompowanej powietrzem znacznie szybciej można zaobserwować spadek ciśnienia)
• przy pompowaniu azotem występuje znacznie mniejsza wilgoć, a także azot nie wchodzi w reakcje chemiczne z metalami, co zmniejsza ryzyko korozji i utleniani się felg w samochodzie
• spada zużycie paliwa, bo utrzymywanie stałego ciśnienia w oponie zmniejsza opory tarcia
• azot nie jest łatwopalny oraz nie “podtrzymuje” ognia, przez co zmniejsza się ryzyko zapalenia się opony np. podczas wystrzału
• minimalne są wahania ciśnienia pod wpływem zmian temperatury
• przeprowadzone badania wykazały, że zmniejszenie ilości powietrza w oponie o 6% wydłuża jej żywotność nawet o 22%
• cena pompowania azotem – przeciętnie 20-30 zł cały komplet