Autoryzowany serwis powinien reprezentować wyższe standardy w wielu dziedzinach. Dla nas w Dixi-Car kluczowi są ludzie i ich kompetencje – mechanicy i doradcy techniczni podlegają systematycznym szkoleniom (jakość obsługi, wiedza ogólna, nowości techniczne, diagnostyka, europejskie centrum pomocy technicznej). Istotne jest sprawne i adekwatne do potrzeb wyposażenie serwisu z narzędziami specjalnymi na czele, dostęp do systemów importerskich, dostępność części, auta zastępcze …

Opel Chevrolet Isuzu Serwis Warszawa Raszyn

Opel Chevrolet Isuzu Serwis Warszawa Raszyn

Co jeszcze każdorazowo wchodzi w zakres naprawy w serwisie?

Sprawdzenie istniejącej historii technicznej samochodu

Sprawdzenie i bezpłatne wykonanie zalecanych przez importera usprawnień w danym samochodzie (tzw. kampanie naprawcze)

Przegląd 50 punktów w ramach prewencji

Uzgodnienie zakresu i wycena zakresu naprawy przed przystąpieniem do prac

Omówienie zakresu wykonanych prac i stanu technicznego samochodu po przeglądzie 50 punktów

Przypomnienie o kolejnej wizycie