Bardzo ważne jest, aby w początkowym okresie eksploatacji po wymianie tarcz hamulcowych unikać gwałtownego hamowania, nie dopuszczać do przeciążania klocków i tarcz.

Mam tu na myśli przebieg co najmniej 200 km. Zastosowanie się do powyższego zalecenia jest tym trudniejsze, że po wymianie odczuwa się obniżoną skuteczność hamowania.

Przyczyną przegrzanych tarcz mogą być: niewłaściwa eksploatacja, blokujące się klocki w jarzmach zacisków, rzadziej wada materiałowa.

Jeśli zaciski są w porządku, obydwie tarcze są przegrzane, pozostaje niewłaściwa eksploatacja.

Podczas gwałtownego hamowania z dużych prędkości, bądź długotrwałego używania hamulców np. przy dłuższych zjazdach, temperatura tarcz wzrasta poza dopuszczalny zakres pracy, powierzchnia tarcz przybiera kolor niebiesko-fioletowy. Kolor ten to wynik utlenienia materiału tarczy z powodu zbyt wysokiej temperatury.

Proces przegrzewania, „palenia” się tarcz postępuje, ponieważ przegrzane tarcze hamują coraz słabiej, a to wymusza na użytkowniku coraz silniejszy nacisk na pedał hamulca.

Reasumując:

– przy sprawnych zaciskach, zmieniona barwa tarcz na kolor niebieskawo-fioletowy wskazuje na ich przegrzanie, co wynika z niewłaściwej eksploatacji.