Warszawa (22) 716 30 20

Radom (48) 360 98 26

Assistance - GRATIS przy zakupie ubezpieczania OC/AC/NW

 

Czy wiesz, że do każdego ubezpieczenia kupionego w Dixi otrzymasz rozbudowane Assistance?

Ubezpiecz swój samochód w Dixi - dane kontaktowe.

assistance ubezpieczycieli

 

Assistance Allianz

Logo Allianz

 

 Wersja "Standard" Assistance Allianz dla każdego, kto wykupuje w Dixi-Car ubezpieczenie OC/AC Allianz. Ale uwaga: nasza wersja "Standard" jest polepszona specjalnym aneksem dla marek Opel i Chevrolet, który to aneks prezentujemy pod tekstem w formacie pdf. M.in. na dłużej otrzymasz samochód zastępczy (w zwykłej wersji "Standard" na do 4 dni, u nas na do 9 dni).
 obowiązuje na terenie Polski i krajów systemu Zielonej Karty z wyjątkiem Ukrainy i Mołdawii
 objęte zdarzenia:

- wypadek drogowy (w tym zderzenie ze zwierzęciem lub przedmiotem), uszkodzenie samochodu przez osoby trzecie, pożar, huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, inne siły przyrody, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu
- awaria min. 30 km od miejsca zamieszkania (w tym: awaria akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu /z wyjątkiem awarii oświetlenia na skutek przepalenia się żarówek/, awaria wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, zatrzaśnięcie kluczyków wewnątrz pojazdu lub uszkodzenie kluczyków, awaria alarmu. Przy czym limit kilometrowy nie dotyczy awarii ogumienia, awarii wycieraczek, awarii pasów bezpieczeństwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu lub uszkodzenia kluczyków)
- brak paliwa (min. 30 km od miejsca zamieszkania)
- kradzież lub włamanie do pojazdu

 podlegają assistance w Allianz: samochody osobowe, samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, przyczepy kempingowe. przyczepy o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, motocykle o pojemności silnika powyżej 50 cm3
 obejmuje: naprawę na miejscu i holowanie (łącznie obie te rzeczy do 125 Euro w Polsce; do 250 Euro za granicą)
 samochód zastępczy na okres do 5 dni (przy awarii) lub do 9 dni (przy szkodzie powypadkowej likwidowanej z AC)
 koszt parkingu do 2 dni (do 25 Euro w Polsce; do 38 Euro za granicą)
 koszt złomowania (do 50 Euro w Polsce; do 100 Euro za granicą). Przy złomowaniu Allianz pokrywa też koszt powrotu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania pociągiem lub autobusem
 koszt holowania przyczepy do Polski
 koszt przesłania części, jeśli nie są dostępne w miejscu naprawy
 koszt przejazdu jednej osoby w celu odebrania samochodu po naprawie
 pożyczkę na prawnika do 1000 Euro; pożyczkę do 5000 Euro na kaucję w celu zwolnienia z aresztu
 przekazanie wiadomości rodzinie, pracodawcy ubezpieczonego
 usługi informacyjne: przed podróżą nt. formalności, dokumentów, stanu dróg, wyboru trasy; w czasie podróży nt. sieci autoryzowanych warsztatów, sieci wypożyczalni samochodów; w razie wypadku - nt. potrzebnych formalności

W razie wypadku drogowego Assistance Allianz obejmie:
 samochód zastępczy na do 5 dni (przy awarii) lub do 9 dni (przy szkodzie powypadkowej likwidowanej z AC)
 transport medyczny do placówki medycznej lub do domu + (jeśli hospitalizacja ma trwać powyżej 7 dni) koszt dojazdu jednej osoby do chorego i zakwaterowania tej osoby przez okres do 5 dni
 dodatkowo, jeśli stan zdrowia kierowcy nie pozwala na kierowanie, zapewnienie zmiennika kierowcy w celu powrotu pojazdu i pasażerów do miejsca zamieszkania
 jeżeli ubezpieczony podczas podróży uległ nieszczęśliwemu wypadkowi ubezpieczonym pojazdem i był hospitalizowany, Allianz zapewnia opiekę lekarską po hospitalizacji: domową wizytę lekarską (do 40 Euro), domową wizytę pielęgniarską (do 20 Euro), sprzęt rehabilitacyjny (do 40 Euro), konsultację psychologa (do 40 Euro)
 transport zwłok do Polski (bez limitu kosztów) i koszt pogrzebu (do 1000 Euro)


Dodatkowo, jeśli Twój samochód ulegnie awarii poza miejscem zamieszkania (min. 30 km od miejsca zamieszkania) i jego naprawa nie może się zacząć w tym samym dniu, możesz skorzystać z:
 noclegu do 3 dób (w Polsce do 50 Euro za osobę za dobę; za granicą do 75 Euro za osobę za dobę)

Jeśli naprawa Twojego samochodu w Polsce potrwa co najmniej 48 godzin, możesz skorzystać z jednej z opcji:
 powrót do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów lub kontynuacja podróży do miejsca docelowego pociągiem 1 klasy lub autobusem
 koszty zakwaterowania kierowcy i pasażerów przez okres niezbędny do naprawy pojazdu, maksymalnie przez dwie doby, do równowartości 50 euro na dobę w przeliczeniu na jedną osobę (ta opcja jest dostępna tylko, gdy zdarzenie miało miejsce min. 30 km od miejsca zamieszkania)

Jeśli naprawa Twojego samochodu za granicą potrwa co najmniej 48 godzin, możesz skorzystać z jednej z opcji:
 powrót do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów lub kontynuacja podróży do miejsca docelowego pociągiem 1 klasy, autobusem lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli podróż pociągiem lub autobusem miałaby trwać powyżej 12 godzin
 koszty zakwaterowania kierowcy i pasażerów przez okres niezbędny do naprawy pojazdu, maksymalnie przez trzy doby, do równowartości 75 euro na dobę w przeliczeniu na jedną osobę

Jeżeli naprawa ubezpieczonego pojazdu na skutek zdarzenia zaszłego na terytorium Polski lub poza granicami Polski potrwa co najmniej 12 godzin, Allianz organizuje i pokrywa koszty pojazdu zastępczego na okres do 5 dni. Odległość zdarzenia od miejsca zamieszkania - min. 30 km.

W przypadku kradzieży i w Polsce, i za granicą możesz otrzymać nocleg do 2 dób i powrót do miejsca zamieszkania.

Assistance Allianz nie obejmuje zdarzeń:
 przepalenie żarówki
 awaria zaistniała wskutek niedokonania naprawy pojazdu, zaleconej po wcześniejszej awarii przez przedstawiciela Allianz lub zakład naprawczy

Zobacz szegółowe warunki ubezpieczenia assistance Allianz - plik pdf warunki ubezpieczenia Assistance Allianz

Ważne: Ubezpieczający swoje samochody w Dixi-Car otrzymują nieco lepsze warunki, o których jest mowa w specjalnym załączniku dla pakietu dealerskiego Opel-Chevrolet warunki ubezpieczenia assistance Allianz - plik pdf specjalne warunki ubezpieczenia Assistance Allianz dla marek Opel i Chevrolet.

 

 

 

Assistance Hestia

assistance hestia

 dla każdego, kto wykupuje pakiet ubezpieczeń OC/AC/NNW Hestia w Dixi-Car (w Dixi dodajemy tylko najbogatszy wariant Assistance Hestii, czyli wersję "Komfort")
 obowiązuje na tym samym terenie, na jakim ubezpieczenie AC
 obejmuje zdarzenia: awarię (w tym rozładowanie akumulatora, utratę lub uszkodzenie kluczyków, przebicie opony, brak lub niewłaściwe paliwo), wypadek drogowy, zderzenie ze zwierzęciem lub przedmiotem, dewastację pojazdu przez osoby trzecie, uszkodzenie pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, pożar, wybuch, zatopienie pojazdu, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu

Świadczenia, które możesz otrzymać (łącznie do 15 000 zł):
 koszt naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia (za części płacisz Ty)
 holowanie pojazdu, gdy wykonanie naprawy nie jest możliwe na miejscu; holowanie przyczepy do miejsca zamieszkania, jeśli pojazd nie może holować przyczepy lub został skradziony

Dodatkowo, jeśli Twój samochód ulegnie awarii poza miejscem zamieszkania (min. 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania) i jego naprawa będzie wykonywana w warsztacie położonym min. 50 km od miejsca zamieszkania, możesz otrzymać:
 samochód zastępczy na okres do 3 dni (we wszystkich przypadkach z wyjątkiem awarii)
 kontynuację podróży do miejsca przeznaczenia lub powrót do miejsca zamieszkania pociągiem (1 klasy), autobusem lub samolotem
 zakwaterowanie kierowcy i pasażerów - do 3 dni w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym
 koszt parkingu (we wszystkich przypadkach z wyjątkiem awarii) - do 300 zł
 koszt odbioru pojazdu z warsztatu (we wszystkich przypadkach z wyjątkiem awarii)
 koszt złomowania pojazdu (do 600 zł)
 usługi powyższe są dostępne dla kierowcy i pasażerów (ale nie więcej osób niż samochód ma miejsc).

Zobacz szegółowe warunki ubezpieczenia assistance hestia - plik pdf warunki ubezpieczenia Assistance Hestia

 

 

Assistance PZU

Logo PZU

 Ma dwa warianty:
 Assistance "Super" - daje lepszą pomoc przy zdarzeniach od 20 km wzwyż od miejsca zamieszkania - dodajemy to Assistance do pakietów ubezpieczeniowych dla samochodów mających w chwili ubezpieczania do 3 lat
 Assistance "Komfort" - daje lepszą pomoc przy zdarzeniach od 50 km wzwyż od miejsca zamieszkania - dodajemy to Assistance do pakietów ubezpieczeniowych dla samochodów mających w chwili ubezpieczania powyżej 3 lat
 Assistance PZU w wariancie otrzymuje każdy, kto wykupuje w Dixi-Car ubezpieczenie OC/AC PZU
 Jeśli samochód ma do 3 lat, to dajemy nawet lepsze Assistance - w wariancie "Super" - jego zaleta, to w przypadku awarii odległość do 20 km od miejsca zamieszkania (a nie 50 km jak w wariancie "Komfort")
 Assistance PZU obowiązuje na terenie Polski
 podlegają mu samochody osobowe, samochody kempingowe, przyczepy kempingowe, mikrobusy 10-15-osobowe, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, motocykle
 obejmuje: naprawę pojazdu na miejscu wypadku lub awarii (ale min. 50 km od miejsca zamieszkania)
 holowanie pojazdu (na odległość do 150 km), jeśli został on unieruchomiony min. 50 km od Twojego miejsca zamieszkania (wraz z organizacją transportu pasażerów do warsztatu, do którego holowany jest pojazd)
 koszt parkowania pojazdu do 3 dni
 złomowanie zniszczonego pojazdu

W razie wypadku, awarii zaistniałej w odległości powyżej 20 km (samochody do 3 lat) lub 50 km (samochody powyżej 3 lat) od miejsca zamieszkania lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, gdy naprawa lub odzyskanie tego pojazdu nie jest możliwe w dniu zdarzenia, możesz liczyć na:
 wynajem samochodu zastępczego (do 3 dni). Także podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego
 nocleg (do 3 dni) i transport do hotelu
 przewóz do celu podróży lub do powrót do miejsca zamieszkania
 przejazd jednej osoby w celu odbioru pojazdu po naprawie
 zmiennika kierowcy, jeśli kierowca utracił sprawność
 przejazd i zakwaterowanie jednej osoby w celu odwiedzin u hospitalizowanego kierowcy lub pasażera
 transport zwłok kierowcy lub pasażera do miejsca pochowania w Polsce
 przejazd i zakwaterowanie jednej osoby w celu odwiedzin u hospitalizowanego kierowcy lub pasażera
 usługi informacyjne nt.: postępowania w razie wypadku lub kradzieży, telefonów pomocy drogowej, sieci warsztatów, możliwości wynajmu pojazdu zastępczego. Dodatkowo jednorazowe przekazanie informacji wskazanej osobie

Assistance PZU nie obejmuje zdarzeń:
 awarie powtarzające się po pierwszej interwencji PZU wynikające z braku definitywnego usunięcia usterki (np. nawracające awarie akumulatora, ogumienia)
 unieruchomienie pojazdu wskutek przeładowania

Zobacz szegółowe warunki ubezpieczenia assistance pzu - plik pdf warunki ubezpieczenia Assistance PZU

 

 

Inne Assistance

Porównaj powyższe assistance ubezpieczycieli z:

 • Opel Assistance, które dostaje GRATIS każdy, kto kupuje nowego Opla w Dixi-Car.
 • Gwarancją Mobilności Opel - jest to Assistance, które można dokupić przy okazji wykonywania corocznego przeglądu w serwisie Opla (SUPER dla osób ze starszym Oplem, które nie kupują pakietu ubezpieczeń OC/AC z assistance na wypadek awarii na drodze)

 

 

Ubezpieczenia W­wa / Raszyn

603 920 182,   605 900 860

(22) 716 30 20 wew. 6

pon‑pt 8.30‑18.30

Ubezpieczenia Radom

(48) 360 98 26

Klientów Dixi‑Car Radom zapraszamy do Raszyna!

 

Promocja AC/OC/NNW w Generali od 2,2%

Na nowe samochody SsangYong:

 • Tivoli/Tivoli Grand - pakiet AC/OC za 2,8% wartości samochodu
 • Korando - pakiet AC/OC za 3,5%
 • Torres - pakiet AC/OC za 2,6%
 • Rexton - pakiet AC/OC za 2,4%
 • Musso/Musso Grand - pakiet AC/OC za 2,2%
 • Z utrzymaniem sumy ubezpieczenia!
 • Obejmuje ryzyka OC, AC, NNW
 • Assistance Komfort z pojazdem zastępczym na 3 dni

Warunki promocji w salonie. Zadzwoń!


Promocja AC/OC/NW w PZU od 2,7%

 • Auta nowe - od 2,7% wartości
 • I rok ekploatacji - od 2,7% wartości

Zapraszamy, zadzwoń teraz.


Odnawiaj polisę bez wychodzenia z domu

Nie tylko nowy samochód możesz kupić w Dixi zdalnie. Polisę ubezpieczeniową AC/OC również możesz odnowić bez wychodzenia z domu.

Zatwierdzona przez klienta oferta + zapłata = wystawienie i wysyłka polisy. Wysyłkę realizujemy na koszt Dixi.
Zadzwoń lub napisz maila. Zapraszamy.


Polisa na raty

Kup polisę ubezpieczeniową roczną lub wieloletnią w wygodnych miesięcznych ratach.

Decyzja do 3 minut. Wylicz ratę!

 

 

78% Kupujących nowe auto wg Otomoto szuka Automatu. Mamy to!

02.2023

Lewarek zmiany biegów automatu, podgrzewane fotele, usb, start stop, ładowarka indukcyjna

78% Kupujących nowe auto wg Otomoto szuka auta z automatyczną skrzynią biegów. Mamy to! SsangYong to producent SUV‑ów i crossoverów z Korei. Każdy z modeli jest dostępny z automatem. Na wyprzedaży rocznika 2023 rabat do 20 000 zł.

I mamy te samochody - są w salonie Dixi-Car od ręki. SsangYong odnotował w Polsce w 2022 roku 400-procentowy wzrost sprzedaży. Co ciekawe, premiera 2023 - nowy Torres - został pokazany w Polsce jako pierwszym kraju w Europie.

Duża marka koreańska w Polsce. Na dodatek specjalizująca się w samochodach z automatycznymi skrzyniami biegów. Zgodnie z preferencjami kupujących nakreślonymi przez Otomoto na podstawie wyszukiwań w tym portalu.

SsangYong to najstarszy producent SUV-ów i crossoverów z Korei, a samochody nowe mają korzystne ceny i 5 lat gwarancji (na Torresa - 10 Lat Gwarancji). Dodatkowo opcje 4WD, Automatyczna skrzynia, LPG (instalacja dedykowana do samochodu przez importera).

Źródło: Szukamy tanich, używanych samochodów i marzymy o nowych SUVach - OTOMOTO prezentuje motoryzacyjne trendy z 2022 roku. Otomoto.pl

Warszawa

Radom 

 

Przejdź na górę strony Powrót do góry

 

 

Wyprzedaż rocznika 2023 SsangYong