Warszawa (22) 716 30 20

Radom (48) 360 98 26

Opel Assistance

Dzięki Opel Assistance możesz otrzymać bezpłatną pomoc w przypadku nagłej i nieprzewidzianej awarii pojazdu. Opel Assistance otrzymują gratis wszyscy, którzy kupują nowego Opla w salonie Dixi‑Car.

Opel Assistance

 

TELEFONY

Świadczenia oferowane w ramach Opel Assistance mogą być zapewnione jedynie po telefonicznym zawiadomieniu Centrum Opel Assistance o potrzebie interwencji. Numery telefonów, pod którymi przyjmowane są zgłoszenia:

+48 800 707 750 – numer bezpłatny

+48 61 831 99 36 – numer płatny

Centrum Opel Assistance – firma Starter24, z siedzibą: ul. Józefa Kraszewskiego 30, 60‑519 Poznań.

Jeśli zdarzenie ma miejsce za granicą, dzwonimy do oddziału na terenie danego kraju, ich telefony w poniższym pdf-ie. Jednak w przypadku problemów językowych można zadzwonić pod numer w Polsce.

pdf telefony Assistance za granicą

 

 

Okres obowiązywania Opel Assistance

2 Lata

całodobowe, bez limitu przebiegu

2 lata Assistance mają Ople z datą pierwszej rejestracji od 1 stycznia 2021. Ople po raz pierwszy zarejestrowane do 31 grudnia 2020, mają 1 rok Assistance.

 • Osobowe i dostawcze Ople z napędem spalinowym i elektrycznym
 • Okres obowiązywania Assistance liczy się od daty pierwszej rejestracji lub od dnia odbioru auta z salonu, w zależności, co wystąpi pierwsze
 • Żeby wydłużyć sobie Assistance, możesz skorzystać z Umowy Serwisowej Opel, tożsamej z gwarancją lub przy okazji wizyty w Autoryzowanym Serwisie wykupić Gwarancję Mobilności Opel. Sprawdź też assistance swojego ubezpieczyciela AC/OC - tu warunki assistance w polisach kupionych w Dixi‑Car

 

 

Opel Assistance obejmuje następujące zdarzenia

Samochody wydane do 31.12.2018
(lub FlexCare zakupiony do 31.12.2018)

 • uszkodzenia mechaniczne i elektryczne
 • uszkodzenie ogumienia
 • uszkodzenie kluczyków
 • wyczerpanie akumulatora

Samochody wydane od 01.01.2019, czyli w latach 2019, 2020, 2021, 2022 i kolejnych
(lub FlexCare zakupiony od 01.01.2019)

 • uszkodzenia mechaniczne i elektryczne
 • uszkodzenie ogumienia
 • uszkodzenie kluczyków
 • wyczerpanie akumulatora
 • (Nowe) holowanie w przypadku szkody komunikacyjnej

 

Nowe warunki Opel Assistance od 01.01.2019

pdf Warunki Assistance - samochody wydane od 1 stycznia 2019

Z kolei nie są objęte Opel Assistance następujące zdarzenia:

 • kradzież samochodu
 • pożar
 • zbicie szyby
 • zgubienie kluczyków, zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie
 • stosowanie niewłaściwego paliwa lub brak paliwa w baku
 • uszkodzenie przyczepy.
 • wypadek drogowy - dotyczy samochodów wydanych do 31.12.20181. Natomiast pojazdy wydane/zarejestrowane od 01.01.20192 mają już holowanie po wypadku drogowym włączone do Assistance

W przypadku kradzieży, pożaru lub aktu wandalizmu Assistance udzieli pomocy, ale na koszt użytkownika.

 

Możliwy zakres pomocy udzielanej w ramach Opel Assistance:

 • całodobowa pomoc drogowa
 • holowanie
 • samochód zastępczy - dla samochodów wydanych/zarejestrowanych od 01.01.20192
  (jeśli naprawa ma potrwać dłużej niż 2 godziny)
 • wynajem samochodu - dla pojazdów wydanych do 31.12.20181
 • przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania
 • zakwaterowanie w hotelu
 • odbiór samochodu po dokonaniu naprawy (np. koszt biletu)
 • dostawa, przesyłka części zamiennych - tylko dla pojazdów wydanych do 31.12.20181
 • pomoc w załatwieniu formalności bankowych - tylko dla pojazdów wydanych do 31.12.20181

 

Okres trwania

Assistance trwa 24 miesiące, jeśli Twój Opel ma datę pierwszej rejestracji od 1 stycznia 2021.

Opel Assistance trwa 12 miesięcy, jeśli Twój Opel został po raz pierwszy zarejestrowany do 31.12.2020. Warto zauważyć, że:

 • Assistance dla Opli zarejestrowanych do 31.12.2020 obowiązuje 1 rok, podczas gdy gwarancja na takiego Opla trwa dwa lata. Więcej
 • W pandemicznym roku 2020 dealerzy rejestrowali nowe samochody na siebie jeszcze przed sprzedażą klientowi. Możliwa jest więc sytuacja, że kupiłeś nowego Opla w 2021 roku, ale data pierwszej rejestracji jest w 2020 roku, bo dealer zarejestrował samochód na siebie. Taki Opel będzie miał 1 rok Assistance.

Początek ochrony ubezpieczeniowej - dzień pierwszej rejestracji samochodu lub dzień odbioru z salonu, zależnie co wystąpi pierwsze.

Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 365 (366) dni w roku.

By mieć Assistance w kolejnych latach możesz skorzystać z:

 

Jak nie stracić uprawnień z Assistance?

 • W celu uzyskania obsługi w razie wystąpienia awarii, należy najpierw bezwzględnie zadzwonić do Centrum Opel Assistance.
 • Przeglądy okresowe muszą być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Ochrona Assistance nie obejmuje usterek wynikających ze stosowania części innych niż oryginalne części firmy Opel.

 

Państwa, terytoria, na terenie których pomoc może być udzielona

Azory, Andora, Austria, Baleary, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (w tym Korsyka), Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Niemcy, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Madera, Malta, Monako, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (w tym Sycylia, Sardynia, San Marino, Watykan), Wyspy Kanaryjskie.

 

Ile osób obejmuje Assistance?

Kierowcę i pasażerów - do 9 osób. Tylko w przypadku Opla Movano Bus - do 16 osób. Mowa tu o hotelu, czy przewozie do celu podróży/miejsca zamieszkania. Bo już przy odbiorze samochodu po naprawie, Assistance pokrywa koszt biletu tylko dla kierowcy.

 

Zakres Assistance

karta opel assistance

Taką kartę Opel Assistance otrzymywali nabywcy nowych Opli w przeszłości. Obecnie karty wyszły z użycia, a informacja o Assistance zawarta jest w książce gwarancyjnej samochodu. Podane na zdjęciu numery telefonów są historyczne - aktualne zamieściliśmy na górze artykułu.

Pomoc drogowa

Jeśli ubezpieczony samochód stanie się niezdolny do jazdy na skutek awarii, Centrum Opel Assistance wysyła samochód pomocy drogowej w celu dokonania niezbędnych napraw w miejscu postoju oraz pokrywa koszty takiej wysyłki, jak również koszty przejazdu do miejsca zdarzenia i z powrotem oraz koszty materiałów zużytych przez samochód pomocy drogowej. Czynności serwisowe podjęte w ramach pomocy drogowej nie mają wpływu na gwarancję.

Pomoc drogowa może być świadczona tylko na drogach ogólnie dostępnych dla ruchu oraz w miejscu zamieszkania, pod warunkiem, że jest możliwa do przeprowadzenia i dozwolona przepisami prawa. Pomoc drogowa nie obejmuje złomowania samochodu. Pomoc drogowa obejmuje również usterki wpływające na bezpieczeństwo jazdy, występujące w następujących elementach: pasy bezpieczeństwa, wycieraczki szyby przedniej, kierunkowskazy oraz światła przednie i tylne.

Holowanie

Jeśli ubezpieczony samochód stanie się niezdolny do jazdy na skutek awarii, a opisana powyżej pomoc drogowa nie przyniesie rezultatów, Centrum Opel Assistance zapewni jego holowanie. Samochód zostanie odholowany do najbliższego Autoryzowanego Serwisu marki Opel.

Na życzenie klienta pojazd może również zostać odholowany do dowolnego innego Autoryzowanego Serwisu marki Opel znajdującego się w odległości do 30 km od miejsca awarii. Przyczepa ciągnięta przez samochód zostanie odholowana do tego samego warsztatu naprawczego.

Samochód zastępczy

dla samochodów wydanych/zarejestrowanych od 01.01.20192

Gdy ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony w wyniku awarii, a opisana powyżej pomoc drogowa jest nieskuteczna, a ponadto naprawa w warsztacie, do którego pojazd został odholowany, wymaga ponad dwóch godzin, Centrum Opel Assistance zapewnia samochód zastępczy tej samej klasy (o ile to możliwe). Koszty związane z samochodem zastępczym są pokrywane przez ubezpieczyciela (z wyjątkiem dodatkowo wymaganych opcji) do czasu zakończenia naprawy.

Należy pamiętać, że wypożyczalnie samochodów często wymagają karty kredytowej jako zabezpieczenia. Usługa ta nie jest dostępna w przypadku wybrania usługi "Przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania" lub "Zakwaterowanie w hotelu". Samochód zastępczy przysługuje tylko wówczas, gdy pojazd był holowany przez Opel Assistance.

Przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania

Jeśli ubezpieczony samochód stanie się niezdolny do jazdy na skutek awarii, a naprawa w warsztacie, do którego samochód został odholowany, wymaga ponad dwóch godzin, Centrum Opel Assistance pokryje koszt biletu kolejowego na przejazd pierwszą klasą. Jeśli czas podróży koleją przekracza sześć godzin, Centrum Opel Assistance pokryje koszt biletu lotniczego na przelot klasą ekonomiczną.

Pokrywane są koszty przejazdu lub przelotu osoby bądź osób upoważnionych, od miejsca wystąpienia awarii do miejsca zamieszkania lub pierwotnego celu podróży, który należy wykazać. Usługa ta nie jest dostępna w przypadku wybrania usługi "Samochód zastępczy" lub "Zakwaterowanie w hotelu".

Zakwaterowanie w hotelu

Jeśli ubezpieczony samochód stanie się niezdolny do jazdy na skutek awarii, znajduje się w odległości co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania osoby lub osób upoważnionych, naprawa nie może zostać zakończona tego samego dnia, a osoba lub osoby upoważnione muszą przenocować, Centrum Opel Assistance pokryje koszty zakwaterowania w hotelu trzygwiazdkowym lub podobnej kategorii. Osobie lub osobom upoważnionym zostaną zwrócone koszty zakwaterowania w hotelu poniesione do czasu zakończenia naprawy, maksymalnie do czterech nocy.

Zwrócone zostają tylko koszty zakwaterowania, bez usług dodatkowych. Usługa ta nie jest dostępna w przypadku wybrania usługi "Samochód zastępczy" lub "Przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania".

Opcja łączona

W wyjątkowych przypadkach można połączyć ze sobą usługi "Samochód zastępczy", "Przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania" i "Zakwaterowanie w hotelu". Wymaga to jednak wyraźnej zgody Centrum Opel Assistance.

Odbiór samochodu po dokonaniu naprawy

Jeśli po naprawie ubezpieczony samochód ma zostać odebrany przez właściciela, kierowcę lub upoważnionego przedstawiciela, zwrócone zostaną koszty biletu kolejowego na przejazd pierwszą klasą. Jeśli czas podróży koleją przekracza sześć godzin, pokryty zostanie koszt biletu lotniczego na przelot klasą ekonomiczną. Koszty przejazdu koleją lub przelotu zwracane są tylko za jedną osobę.

Dostawa części zamiennych

dla samochodów wydanych/zarejestrowanych do 31.12.20181

W przypadku wystąpienia awarii za granicą i braku potrzebnych części zamiennych w miejscowej autoryzowanej sieci serwisowej zapewniamy ich dostarczenie wraz z załatwieniem formalności celnych i opłaceniem kosztów transportu. Jednak koszt samej części części i opłat celnych pokrywa użytkownik samochodu.

Obsługa bankowa

dla samochodów wydanych/zarejestrowanych do 31.12.20181

W nagłych wypadkach za granicą zapewniamy poradę i pomoc w korzystaniu z miejscowych usług bankowych w celu dokonania przelewu prywatnych środków finansowych lub uzysania prywatnej linii kredytowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Jadąc samochodem Opel, wiesz, że zawsze możesz liczyć na pomocną dłoń. Życzymy Ci szerokiej drogi!

 

1 lub z ochroną pogwarancyjną FlexCare zakupioną do 31.12.2018

2 lub z ochroną pogwarancyjną FlexCare zakupioną po 01.01.2019

 

 

Tylu zamówień polski importer się nie spodziewał - i inne opinie o Torresie

08.2023

Opinia liczba zamówień SsangYong Torres, tablica rejestracyjna WN

Aż trudno uwierzyć w pojemność bagażnika, która według katalogu wynosi 703 l. Po złożeniu foteli możemy dostać ponad 1600 l. To są możliwości, którymi Koreańczycy w tej kwestii dosłownie pozamiatali

– pisze na:Temat, 24.07.2023.

 

Wnętrze również zachwyca. Wygląda na czyste i nowoczesne. Po prawej stronie widoczny jest całkiem spory multimedialny ekran o przekątnej 12,3 cala. Poniżej – podobnie jak w Audi, 8-calowy wyświetlacz przeznaczony do sterowania klimatyzacją czy podgrzewaniem foteli.

– pisze WRC Premium. Motorsport & Beyond, 20.07.2023.

 

Torres zaskakuje komfortem jazdy (z przodu kolumny resorujące, z tyłu wielowahacz Multi-Link). Kabina pasażerska jest dobrze wyciszona zaś układ kierowniczy precyzyjnie reaguje na wykonywane manewry. Parkowanie ułatwiają przednie i tylne czujniki oraz kamera cofania, która wyróżnia się dobrą jakością obrazu.

– pisze Nowoczesna Flota, 27.07.2023.

 

Zobacz opinie

Warszawa

Radom 

 

Przejdź na górę strony Powrót do góry

 

 

Lepsze rabaty od maja. SsangYong od 85 890 zł. Korando - 20 szt. do wyboru. Cena nie jest przeszacowana. Torres 14 szt. cena od 125 900 zł. Fabryczne LPG 0 zł