Opel Assistance

 

OPEL ASSISTANCE
Dzięki Opel Assistance możesz otrzymać bezpłatną pomoc w przypadku nagłej i nieprzewidzianej awarii pojazdu.

Opel Assistance otrzymują GRATIS wszyscy, którzy kupują nowego Opla w salonie Dixi-Car.

Opel Assistance obejmuje następujące zdarzenia: uszkodzenia mechaniczne i elektryczne, przebicie ogumienia, uszkodzenie kluczyków i wyczerpania akumulatora.

Z kolei nie są objęte Opel Assistance następujące zdarzenia: wypadek drogowy, kradzież samochodu, pożar, zbicie szyby, zgubienie kluczyków, zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie, stosowanie niewłaściwego paliwa lub brak paliwa w baku, uszkodzenie przyczepy.
W przypadku kradzieży, pożaru lub aktu wandalizmu Assistance udzieli pomocy, ale na koszt użytkownika.

Możliwy zakres pomocy udzielanej w ramach Opel Assistance:
 całodobowa-pomoc drogowa
 holowanie
 wynajem samochodu
 umożliwienie dalszej jazdy albo powrotu do domu
 zakwaterowanie w hotelu
 odbiór samochodu po dokonaniu naprawy
 dostawa części zamiennych
 obsługa bankowa

Assistance, samochód pomocy drogowej.

 

Świadczenia oferowane w ramach Opel Assistance mogą być zapewnione jedynie po telefonicznym zawiadomieniu Ośrodka Pomocy o awarii i potrzebie interwencji. Numery telefonów, pod którymi przyjmowane są zgłoszenia:
Centrum Opel Assistance – Firma Starter Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Bałtycka 6.
+ 48 61 831 99 36 – numer płatny
+ 48 800 707 750 – numer bezpłatny
+ 48 61 831 98 50 – numer faxu

 

Początek ochrony ubezpieczeniowej - dzień pierwszej rejestracji samochodu lub dzień odbioru z salonu, zależnie co wystąpi pierwsze.

W kolejnych latach możesz skorzystać z "Gwarancji Mobilności Opel" - podobny zakres ochrony jak Assistance. Gwarancja Mobilności Opel

Pomoc drogowa.

Pomoc jest udzielana na miejscu w przypadku awarii, na drogach publicznych i w miejscu zamieszkania właściciela. Ponadto samochody terenowe są objęte pomocą poza drogami publicznymi w miejscu, gdzie wstęp jest możliwy i dozwolony przez obowiązujące przepisy. Świadczenia te nie obejmują akcji ratunkowych. Zapewniamy również pomoc w przypadku awarii urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa jazdy:
 pasów bezpieczeństwa,  wycieraczek,  przedniej szyby,  kierunkowskazów oraz świateł przednich i tylnych.

Holowanie.

Jeżeli nie można usunąć awarii na miejscu, pojazd jest holowany do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi firmy Opel, ew. na życzenie właściciela samochodu do stacji w której samochód został kupiony, jeśli nie spowoduje to wzrostu kosztu holowania.

Wynajem samochodu.

Jeżeli naprawa w stacji obsługi, do której samochód został odholowany, potrwa więcej niż 2 godziny, możliwe jest wynajęcie samochodu o podobnym standardzie na czas trwania naprawy, na okres nie dłuższy niż 4 dni. Wynajem samochodu stanowi usługę świadczoną zamiennie w stosunku do pokrycia dalszych kosztów podróży lub powrotu do domu i nie może on być łączony ze zwrotem kosztów pobytu w hotelu. Usługa ta jest zapewniana tylko w przypadku istnienia na danym terenie wypożyczalni samochodów.

Dalsza podróż lub powrót do domu.

W przypadku braku możliwości wykonania naprawy pojazdu w dniu, w którym nastąpiła awaria, osobie korzystającej (i ew. osobom towarzyszącym) z pomocy przysługuje zwrot kosztu biletu(ów) kolejowego(ych) pierwszej klasy, jeśli zaś czas podróży miałby przekroczyć 6 godzin, przysługuje zwrot kosztu biletu(ów) lotniczego(ych) klasy ekonomicznej na trasie umożliwiającej dalszą podróż lub powrót do domu. Zwrot kosztów nie może przekroczyć 613 Euro na osobę. Usługa ta nie może być łączona z wynajmem samochodu lub zwrotem kosztów pobytu w hotelu.

Zakwaterowanie w hotelu.

W przypadku wystąpienia awarii w odległości co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania i braku możliwości wykonania naprawy w dniu awarii, przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania (tylko noclegu) w hotelu trzygwiazdkowym lub podobnym przez okres nie dłuższy niż 4 dni. Usługa ta nie może być łączona z wynajmem samochodu czy zwrotem kosztów dalszej podróży lub powrotu do domu.

Odbiór samochodu po dokonaniu naprawy.

Właścicielowi, kierowcy lub przedstawicielowi właściciela przysługuje zwrot kosztu biletu kolejowego pierwszej klasy lub lotniczego klasy ekonomicznej (jeżeli podróż miałaby trwać powyżej 6 godzin) w związku z odbiorem samochodu po naprawie. Koszty przejazdu koleją lub przelotu zwracane są tylko jednej osobie, do kwoty 613 Euro.

Dostawa części zamiennych.

W przypadku wystąpienia awarii za granicą i braku potrzebnych części zamiennych w miejscowej autoryzowanej sieci serwisowej zapewniamy ich dostarczenie wraz z załatwieniem formalności celnych i opłaceniem kosztów transportu. Jednak koszt samej części części i opłat celnych pokrywa użytkownik samochodu.

Obsługa bankowa.

W nagłych wypadkach za granicą zapewniamy poradę i pomoc w korzystaniu z miejscowych usług bankowych w celu dokonania przelewu prywatnych środków finansowych lub uzysania prywatnej linii kredytowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Państwa, na terenie których pomoc może być udzielona:

Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Niemcy, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Inne warunki korzystania z Assistance:

 terminowe wykonywanie przeglądów okresowych samochodu zalecanych przez producenta, z użyciem oryginalnych części GM
 samochody do wypożyczalni, szkół jazdy, wykorzystywane w celach komercyjnych i taksówki są objęte Opel Assistance wyłącznie w zakresie pomocy drogowej i holowania.

Jadąc samochodem Opel, wiesz, że zawsze możesz liczyć na pomocną dłoń.

Życzymy Ci szerokiej drogi!

 

 

karta opel assistance
Taką kartę Opel Assistance otrzymywali nabywcy nowych Opli w przeszłości. Obecnie karty wyszły z użycia, a informacja o Assistance zawarta jest w książce gwarancyjnej samochodu. Podane na zdjęciu numery telefonów są historyczne - aktualne zamieściliśmy na górze artykułu.

Warszawa

Radom 

 

Podziel się:
Przejdź na górę strony Powrót do góry

 

 

Wyprzedaż 2018 Opel. WyprzedZaż