Warszawa (22) 716 30 20

Radom (48) 360 98 26

TPMS

 

TPMS monitoruje ciśnienie w kołach.

 

TPMS w Oplu Mokka. W pozostałych modelach działa podobnie. Czujniki ciśnienia w sklepie Dixi-Car

System pomiaru ciśnienia w oponach jest obecnie standardowym wyposażeniem nowo produkowanych Opli. Jak działa, jak się go kalibruje?

 

Opis działania

Układ monitorowania ciśnienia powietrza w oponach ostrzega kierowcę o znacznym spadku, lub wzroście ciśnienia w dowolnej z 4 opon i umożliwia kierowcy wyświetlenie ciśnienia w poszczególnych oponach na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (patrz film).

 

TPMS wykorzystuje do swoich celów następujące podzespoły:

 • moduł sterujący nadwozia (BCM)
 • odbiornik (RCDLR) zdalnego zamka centralnego
 • wyświetlacz informacyjny kierowcy
 • zestaw wskaźników (zegary)
 • czujniki ciśnienia nadające na częstotliwości radiowej (RF) umieszczone na kołach
 • oraz obwód danych szeregowych

Każdy czujnik ma wewnętrzne źródło zasilania o trwałości użytkowej wynoszącej około 10 lat.

 

Gdy pojazd jest nieruchomy, wewnętrzny miernik przyspieszenia czujników jest nieaktywny, co powoduje przełączenie czujników w stan "nieruchomy". W tym stanie czujniki próbkują ciśnienie w oponach raz na każde 30 sekund i nie wykonują w ogóle nadawania, jeżeli ciśnienie w oponie nie zmienia się. W miarę wzrostu prędkości pojazdu, siła odśrodkowa uaktywnia wewnętrzny przyspieszeniomierz czujników, powodując ich przejście do pracy w trybie wzbudzenia i jazdy. W trybie jazdy czujniki próbkują ciśnienie w oponach raz na każde 30 sekund i nadają je raz na 60 sekund. Moduł BCM odbiera i tłumaczy dane zawarte w transmisji każdego czujnika ciśnienia na obecność czujnika, tryb czujnika i ciśnienie w oponie. Moduł BCM przesyła dane ciśnienia powietrza w oponach oraz rozmieszczenia opon przez obwód danych szeregowych do wyświetlacza informacyjnego kierowcy, gdzie zostają wyświetlone.

Kontrolka spadku ciśnienia w oponie

Kontrolka spadku ciśnienia w oponie - zapali się przy nagłej utracie powietrza w jednym z kół.

Czujniki w sposób ciągły porównują wartość ciśnienia z ostatnio wykonanego próbkowania z wartościami bieżącego próbkowania i będą nadawać w trybie wuczania, jeżeli wykryją w stanie "nieruchomym" albo w stanie jazdy zmianę ciśnienia o 8,3 kPa (1,2 psi, ok. 0,1 bar). Gdy układ monitorowania ciśnienia w oponach wykryje znaczną stratę lub przyrost ciśnienia powietrza w oponach, to na zestawie wskaźników zapali się kontrolka (rys. obok), a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (jeżeli jest na wyposażeniu samochodu) zostanie pokazany komunikat "kontrola ciśnienia w oponach".

 

Jak zresetować alarm niskiego ciśnienia?

Zarówno lampkę, jak i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, można wyłączyć, uzupełniając ciśnienie w oponach do zalecanej wartości i wykonując jazdę z prędkością powyżej 40 km/h (25 mil/h) trwającą co najmniej 2 minuty.

 

Czy odłączenie akumulatora ma wpływ na TPMS?

Jeżeli akumulator zostanie odłączony (zdjęta jedna z klem), to identyfikator każdego czujnika ciśnienia kontroli powietrza w oponie zostanie wprawdzie zachowany, ale informacje o ciśnieniu w oponach zostaną utracone. W przypadku wyposażenia w wyświetlacz informacyjny kierowcy, zostaną na nim pokazane kreski przy każdym z kół. Jazda pojazdem z prędkością ponad 40 km/h (25 mil/h) przez co najmniej 2 minuty uaktywni czujniki, powodując wyświetlenie na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy bieżących ciśnień powietrza w oponach. Do aktywacji czujników w warunkach warsztatowych można również użyć narzędzia diagnostycznego.

Dla zaawansowanych: Moduł BCM samochodu jest w stanie wykrywać niesprawności działania w obrębie układu monitorowania ciśnienia w oponach. Gdy ustawimy kod DTC, kontrolka TPMS na desce będzie migać przez 1 minutę, a następnie będzie się nadal świecić po załączeniu zapłonu i zakończeniu autokontroli lampek deski rozdzielczej. Wykryte niesprawności spowodują wyświetlenie na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy komunikatu "serwis monitora opon".

 

 

Zakup czujników

Czujnik TPMS

Czujnik ciśnienia do Opla Astra IV, montowany na feldze. Pasuje do stalowej i aluminiowej.

Czujniki dokupujemy np. w sytuacji gdy chcemy mieć zapasowy komplet kół na zimę. Albo gdy w starych czujnikach wyczerpią nam się baterie.

https://sklep.dixi-car.pl/czujnik-cisnienia-opon-c-265_340.html

 

 

 

Procedura kalibracji TPMS wg instrukcji użytkownika

Obsługa i kalibracja na przykładzie Opla Insignia, rok modelowy 2013.5 (produkcja w I półroczu 2013). Strony z instrukcji obsługi.

 

Instrukcja TPMS Opel Insignia

 

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w oponach

 

 

 

Synchronizacja, kalibracja w warunkach warsztatowych

 

 

Procedurę kalibracji układu TPMS należy przeprowadzić po każdym przełożeniu opon, wymianie modułu BCM lub wymianie czujników. Po włączeniu trybu kalibracji, moduł BCM zapisuje sobie unikatowe kody wszystkich czujników. Po skalibrowaniu danego czujnika, moduł BCM uruchamia sygnał dźwiękowy sygnalizujący, że czujnik nadał swój identyfikator a moduł BCM go odebrał i zapamiętał. BCM musi "nauczyć się" kodów ID czujników w odpowiedniej kolejności w celu ustalenia prawidłowej lokalizacji czujników. Pierwszy "nauczony" kod ID przyporządkowany jest do lewego przedniego koła, drugi do prawego przedniego, trzeci do prawego tylnego, a czwarty do lewego tylnego koła. Kierunkowskazy zaświecą się indywidualnie, wskazując lokalizację "zapamiętanego" koła.

Każdy czujnik wyposażony jest w wewnętrzną cewkę niskiej częstotliwości. Gdy narzędzie specjalne (na wyposażeniu serwisu Dixi-Car) do kontroli ciśnienia powietrza w oponach jest używane w trybie kalibracji czujników, generuje sygnał niskiej częstotliwości, który wzbudza czujnik. Na aktywację za pomocą niskiej częstotliwości czujnik odpowiada transmisją. Gdy moduł BCM odbiera transmisję, przyporządkuje identyfikator tego czujnika do lokalizacji w pojeździe w kolejności w jakiej sczytywałeś koła (poprawna kolejność - poniżej).

 

Procedura

Zalecenie: W przypadku, gdy po aktywacji danego czujnika nie włączy się sygnał dźwiękowy, może być konieczne obrócenie trzonka zaworu koła w inne położenie, ponieważ sygnał czujnika jest blokowany przez inny element koła. Upewnić się, że bateria przyrządu TPM jest naładowana wystarczająco do zakończenia procedury wuczania TPM. Nie ustawiać przyrządu TPM bezpośrednio na zaworku. Przyrząd TPM należy oprzeć o ściankę opony w pobliżu zaworka. Aby stwierdzić, że czujnik działa wadliwie, może wystąpić potrzeba maksymalnie 3-krotnego wykonania procedury aktywacji wuczania czujnika TPM.

 1. Załączyć hamulec postojowy (tylko mechaniczna skrzynia biegów).
 2. Zapłon WŁĄCZONY, używając testera diagnostycznego lub przycisków wyświetlacza informacyjnego kierowcy (zobacz instrukcję obsługi) zainicjalizować tryb synchronizacji czujników ciśnienia powietrza w oponach. Podwójne ćwirknięcie klaksonu zasygnalizuje, że został uaktywniony tryb kalibracji. Zostanie również zaświecona lampka lewego przedniego kierunkowskazu.
 3. Zacząć od lewego przedniego koła. Uaktywnić czujnik, trzymając antenę narzędzia specjalnego do kontroli ciśnienia powietrza w oponach skierowaną do góry w stronę boku opony w pobliżu obręczy koła, przy zaworku. Nacisnąć i zwolnić przycisk aktywacji. Upewnić się, że wskaźnik transmisji narzędzia specjalnego sygnalizuje przesłanie sygnału aktywacji czujnika. Poczekać na krótki sygnał dźwiękowy. Jeśli klakson nie emituje krótkiego sygnału dźwiękowego, powtórzyć procedurę aktywacji czujnika za pomocą narzędzia. Gdy klakson wyda odgłos ćwierknięcia, będzie to potwierdzenie zapamietania informacji z danego czujnika, oraz zostanie zaświecona lampka kierunkowskazu przy następnym kole, przy którym należy dokonać kalibracji.
 4. Po usłyszeniu odgłosu ćwierknięcia z klaksonu i zaświeceniu prawego przedniego kierunkowskazu, powtórzyć krok 3 dla pozostałych trzech czujników w następującej kolejności:
  • Prawe przednie koło
  • Prawe tylne
  • Lewe tylne
 5. Po zsynchronizowaniu lewego tylnego czujnika i wydaniu przez klakson podwójnego odgłosu ćwierknięcia, proces kalibracji będzie zakończony, a moduł BCM wyjdzie z trybu kalibracji.

 

Anulowanie trybu synchronizacji

Tryb kalibracji zostanie anulowany po wyłączeniu zapłonu lub jeśli czas dopasowania dowolnego czujnika przekroczy 2 minuty lub czas dopasowania wszystkich czujników przekroczy 5 minut. Jeśli tryb aktywacji zostanie anulowany przed zarejestrowaniem pierwszego czujnika, zachowane zostaną identyfikatory oryginalnych czujników. Jeśli tryb aktywacji zostanie anulowany po zarejestrowaniu pierwszego czujnika:

 • Wszystkie ID zarejestrowane w pamięci BCM zostaną unieważnione.
 • Wyświetlacz informacyjny kierowcy (jeśli jest) wyświetli myślniki zamiast ciśnienia w oponach.
 • Zostanie ustawiony kod DTC C0775.

Wtedy, aby układ działał prawidłowo, należy powtórzyć procedurę aktywacji.

 

 

Czy kalibracja w warunkach warsztatowych jest konieczna, skoro instrukcja użytkownika mówi, że może sunchronizację czujników wykonać sam użytkownik?

Z praktyki warsztatowej serwisu Dixi-Carwynika, że nowe czujniki dla nowego kompletu kół, który montujemy na samochodzie, kalibrujemy urządzeniem radiowym... Na początku w nowych autach sam montaż drugiego kompletu kół i jazda próbna powodowała pojawienie się błędu systemu - stąd montażyści nauczyli się kalibracji. Jeśli na komplecie letnim samochód ma czujniki i ma również w aucie pozostałe komponenty systemu TPMS (moduł, program, instalację), to w komplecie zimowym również może je mieć. Należy się jednak po montażu wspomniana aktywacja. Jak pisze TIS (program używany w stacjach serwisowych Opla):  Procedura nauczania należy przeprowadzić po każdym przełożeniu opon, wymianie BCM lub wymianie czujników...

 

 

Czy można zamontować TPMS w Oplu, który go nie ma?

Poza fabryką wyposażenie w TPMS samochodu, który fabrycznie nie miał takiego systemu, może być bardzo kosztowne lub niemożliwe. Wiąże się często ze zmianą wiązki elektrycznej nadwozia, doposażenia w moduł, czasem z wymianą obecnego modułu, przez który przechodzą sygnały osprzętu nadwoziowego. Nie znamy finalnego kosztu takiego doposażenia, gdyż wymaga to sprawdzenia metodą próby/błędu, przy czym takie działanie wyklucza gwarancję.

 

 

Więcej systemów

 

 

 

78% Kupujących nowe auto wg Otomoto szuka Automatu. Mamy to!

02.2023

Lewarek zmiany biegów automatu, podgrzewane fotele, usb, start stop, ładowarka indukcyjna

78% Kupujących nowe auto wg Otomoto szuka auta z automatyczną skrzynią biegów. Mamy to! SsangYong to producent SUV‑ów i crossoverów z Korei. Każdy z modeli jest dostępny z automatem. Na wyprzedaży rocznika 2023 rabat do 25 000 zł.

I mamy te samochody - są w salonie Dixi-Car od ręki. SsangYong odnotował w Polsce w 2022 roku 400-procentowy wzrost sprzedaży. Co ciekawe, premiera 2023 - nowy Torres - został pokazany w Polsce jako pierwszym kraju w Europie.

Duża marka koreańska w Polsce. Na dodatek specjalizująca się w samochodach z automatycznymi skrzyniami biegów. Zgodnie z preferencjami kupujących nakreślonymi przez Otomoto na podstawie wyszukiwań w tym portalu.

SsangYong to najstarszy producent SUV-ów i crossoverów z Korei, a samochody nowe mają korzystne ceny i 5 lat gwarancji (na Torresa - 10 Lat Gwarancji). Dodatkowo opcje 4WD, Automatyczna skrzynia, LPG (instalacja dedykowana do samochodu przez importera).

Źródło: Szukamy tanich, używanych samochodów i marzymy o nowych SUVach - OTOMOTO prezentuje motoryzacyjne trendy z 2022 roku. Otomoto.pl

Warszawa

Radom 

 

Przejdź na górę strony Powrót do góry

 

 

SsangYong Torres, rabat, suma korzyści 33 000 zł